Thông tin về khu đất dự án Tân Hoàng Mai

Thông tin về xây dựng chi tiết khu đô thị tân hoàng mai trên quỹ đất đối ứng ở dự án triển khai xây dựng trục đường từ đê sông Hồng đến KDT mới C2 – Gamuda Gardens theo mô hình Hợp đồng BT
Ngày 08/12/2016 thì Bộ quy hoạch đã có công văn 171/BXD-QLN gửi công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh về việc quy hoạch chi tiết một khu chức năng thành thị Tân Hoàng Mai trên quỹ đất đối ứng với sản phẩm đầu tư xây dựng các con phố từ đê sông Hồng đến khu đô thị mới C2 – Gamuda Gardens theo mô hình Hợp đồng BT.

Ở khoản một và khoản 2 của Điều 24 Luật nhà ở quy định về loại nhà và tiêu chuẩn quy mô nhà ở thương mại như sau:

”1. Loại nhà ở, tiêu chuẩn quy mô của từng loại địa ốc thương mại do chủ đầu tư dự án quyết định lựa chọn Nhưng phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch, kiến trúc nhà đất và nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án quy hoạch nhà đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Đối với căn hộ chung cư thì phải thiết kế, quy hoạch theo kiểu căn hộ khép kín, có diện tích sàn căn hộ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng”.

Theo Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về địa ốc thì chưa có quy định giới hạn tối đa đối với quy mô căn hộ chung cư và sàn sử dụng căn hộ bình quân/người.

Việc triển khai thực hiện dự án khu đô thị Tân Hoàng Mai nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất và thu hồi vốn thực hiện sản phẩm đầu tư xây dựng tuyến phố từ đê sông Hồng đến khu đô thị mới C2 – Gamuda Gardens theo hình thức Hợp đồng BT. Cho nên mà tổ chức có thể đề xuất triển khai quy hoạch dự án với chỉ tiêu quy mô sàn sử dụng căn hộ bình quân hợp lý để nhằm bảo đảm thích hợp với mục tiêu triển khai và mang đến hiệu quả buôn bán. Nhưng là số lượng căn hộ và phương án xây dựng sản phẩm cũng phải bảo đảm phù hợp với xây dựng được duyệt, tiềm năng dung nạp dân số, và tiềm năng đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực; chỉ tiêu bình quân dân số trên căn hộ của dự án cũng phải thích hợp với chỉ tiêu dân số được duyệt và điều kiện thực tế (theo kết quả điều tra dân số và địa ốc giữa kỳ năm 2014 cho thấy thì bình quân nhân khẩu tại đô thị khoảng 3,6-3,7 người/hộ). Phương án thiết kế và chỉ tiêu cụ thể áp dụng cho dự án, do những cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cho rằng xét và quyết định theo thẩm quyền.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *